Đồng chí Hoàng Thu Trang dự Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" tổ Đon Tuấn Khuổi Dủm, phường Huyền Tụng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 11/11, tổ Đon Tuấn Khuổi Dủm, phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc". Tham dự có đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" tổ Đon Tuấn Khuổi Dủm.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" tổ Đon Tuấn Khuổi Dủm.

Tổ Đon Tuấn Khuổi Dủm hiện có 107 hộ với 454 nhân khẩu. Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng người dân luôn tích cực chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp; hoạt động của các chi hội có nhiều chuyển biến và phát huy vai trò tích cực.

Người dân có ý thức tích cực trong giúp đỡ nhau cùng phát triển, nên đời sống vật chất, tinh thần của các hộ dân ngày càng được cải thiện; đến nay, trên địa bàn còn 8 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng quà cho tổ Đon Tuấn Khuổi Dủm.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng quà cho tổ Đon Tuấn Khuổi Dủm.

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", qua bình xét, năm 2023 có 99/107 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 53 hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" 03 năm liên tục (giai đoạn 2021 - 2023). Các hộ dân có ý thức tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh trong đám cưới, đám tang và lễ hội; quan hệ xóm làng gần gũi, thân thiết. Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được các hộ dân tích cực hưởng ứng...

Phát biểu tại Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả mà tổ Đon Tuấn Khuổi Dủm đạt được trong thời gian qua. Mong muốn người dân tổ Đon Tuấn Khuổi Dủm phát huy kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương. Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực trong phát triển kinh tế để nâng cao đời sống, đạt nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo.

Đồng chí Hoàng Thu Trang tặng quà của Thường trực HĐND tỉnh cho 14 hộ nghèo, hộ cận nghèo của tổ Đon Tuấn Khuổi Dủm.

Đồng chí Hoàng Thu Trang tặng quà của Thường trực HĐND tỉnh cho 14 hộ nghèo, hộ cận nghèo của tổ Đon Tuấn Khuổi Dủm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Huyền Tụng và TP. Bắc Kạn thường xuyên củng cố, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... để tổ Đon Tuấn Khuổi Dủm có bước phát triển tích cực hơn trong thời gian tới./.

Xem thêm