Đồng chí Vi Hồng Dương tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn khoá X

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 11/10, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X tiến hành bầu các chức danh chủ chốt; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; biểu quyết các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Đồng chí Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá X báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá X.

Đồng chí Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá X báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá X.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khoá X đã bầu Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí. Đồng chí Vi Hồng Dương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá IX được tín nhiệm bầu với số phiếu cao, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các đồng chí: Bùi Minh Thanh, Trần Thị Thu Hương được tín nhiệm bầu, tái đắc cử chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đại biểu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Các đại biểu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá X cũng tiến hành bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 09 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm 08 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, các khâu đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, các khâu đột phá cần thực hiện trong

nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, các đại biểu chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý, cách làm hay trong triển khai phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý vào các văn kiện của Đại hội.

Đồng chí Vi Hồng Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá X đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Đồng chí Vi Hồng Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá X đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết, thống nhất 10 chỉ tiêu (trong đó có 7 chỉ tiêu hằng năm, 03 chỉ tiêu nhiệm kỳ), 03 khâu đột phá và 08 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới và tiến hành bế mạc.

Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X thống nhất 10 chỉ tiêu gồm:

* Chỉ tiêu hằng năm

1. 100% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

2. 100% CĐCS khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 75% CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tham gia với người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 90% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; ít nhất 80% CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. 70% trở lên CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

4. Bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

5. 100% chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn bầu mới được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

6. 90% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% CĐCS khu vực nhà nước và 60% CĐCS khu vực ngoài nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7. 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 60% CĐCS tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; ít nhất 10% CĐCS doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.

* Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ

8. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ phát triển tăng thêm ít nhất 2.700 đoàn viên; 100% doanh nghiệp sử dụng 20 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn.

9. 90% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

10. Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

* 03 khâu đột phá

1. Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc.

2. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

3. Chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Xem thêm