Đồng lòng vượt khó, Bắc Kạn tăng 3 chỉ số

Vừa qua, cả 3 chỉ số quan trọng của Bắc Kạn là cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chuyển đổi số năm 2021 của tỉnh đều tăng nhiều bậc trong xếp hạng toàn quốc.

Sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành góp phần nâng cao thứ bậc xếp hạng cải cách hành chính của Bắc Kạn năm 2021.
Sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành góp phần nâng cao thứ bậc xếp hạng cải cách hành chính của Bắc Kạn năm 2021.

Bắc Kạn từng xếp cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX của cả nước ở năm 2014. Với đích hướng đến là xây dựng một nền hành chính công minh bạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì dân phục vụ, đến năm 2021, chỉ số này của Bắc Kạn đã xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố và tăng 5 bậc so với năm 2020. Là tỉnh còn khó khăn, việc bố trí nguồn lực thực hiện rất hạn hẹp nên mỗi bước tiến trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đều rất đáng trân trọng.

Thứ hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là "chiếc gương" phản ánh khách quan, chính xác, trung thực về kết quả đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp trong mối quan hệ tương tác với chính quyền địa phương; cũng là cứ liệu để doanh nghiệp tham khảo lựa chọn quyết định đầu tư. Xét trên bình diện này, Bắc Kạn tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng, đứng thứ 48/63 tỉnh, thành phố, cho thấy tinh thần cầu thị của tỉnh trong việc mời gọi, thu hút đầu tư là rất lớn. Trong năm 2021 và đầu năm 2022, Bắc Kạn đã cấp chủ trương đầu tư 27 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.490 tỷ đồng. Những con số này đang góp phần tạo thêm xung lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 của Bắc Kạn tăng 11, góp phần tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. (Ảnh:Hội nghị giới thiệu tiềm năng - lợi thế - cơ hội đầu tư tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuối tháng 7 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh).

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 của Bắc Kạn tăng 11 bậc, góp phần tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.

(Ảnh: Hội nghị giới thiệu tiềm năng - lợi thế - cơ hội đầu tư tỉnh Bắc Kạn tổ chức vào cuối tháng 7/2022 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh).

Sau một năm đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và mạnh mẽ, trong bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2021, tỉnh Bắc Kạn tăng 8 bậc (từ vị trí thứ 59 năm 2020 lên vị trí thứ 51). Đặc biệt, xếp hạng về các chỉ số Nhân lực số, Hoạt động kinh tế số đều nằm trong Top 20, Hạ tầng số nằm trong Top 30.

Dù thứ hạng các chỉ số đạt được của Bắc Kạn trong năm 2021 vẫn còn khiêm tốn, nhưng mỗi sự thay đổi đều là tín hiệu lạc quan, cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt của tỉnh trong xây dựng chính quyền số, chính quyền hành động vì dân phục vụ. Tinh thần này rất cần được nhân lên trong nhiều lĩnh vực khác.

Gỡ thêm những "nút thắt" trong cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ đem lại sự cộng hưởng khơi mạch sáng tạo trong toàn xã hội, tăng cường niềm tin và khối đoàn kết toàn dân, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.

Với quyết tâm đủ lớn, nỗ lực đủ mạnh, giải pháp phù hợp dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bắc Kạn hoàn toàn có thể thu gặt nhiều hơn những thành công phía trước./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm