Dự án đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể - Na Hang, công trình giao thông trọng điểm kết nối phát triển vùng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tuyến đường TP. Bắc Kạn-hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) là công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Kạn. Dự án bắt đầu khởi công từ tháng 4/2022, kế hoạch hoàn thành vào năm 2024. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần rất lớn trong thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Công trình giao thông trọng điểm kết nối phát triển vùng

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra nhiều chỉ tiêu KT - XH, trong đó một chỉ tiêu quan trọng đó là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông: Tập trung hoàn thành Quốc lộ 3 mới từ Chợ Mới đến thành phố Bắc Kạn và đường từ thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể để phục vụ phát triển KT - XH, trọng tâm là khai thác du lịch Hồ Ba Bể.

Thi công tuyến đường từ TP. Bắc Kạn đến hồ Ba Bể đoạn Km 8+ 100 thuộc địa phận xã Đôn Phong (Bạch Thông)

Thi công tuyến đường từ TP. Bắc Kạn đến hồ Ba Bể đoạn Km 8+ 100 thuộc địa phận xã Đôn Phong (Bạch Thông)

Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 14/10/2020. Khi điều chỉnh bổ sung thêm đoạn tuyến kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang dự án được đổi tên thành dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang, tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Đây là dự án thuộc danh mục các dự án trọng điểm, có tính liên kết vùng theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 cho tỉnh Bắc Kạn.

Dự án được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư với thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2024, triển khai theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 1: Thi công tuyến đường có chiều dài 37 km với quy mô đường cấp III miền núi, mặt đường bê tông nhựa. Giai đoạn 2: thi công 40,3 km kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là trên 2,8 nghìn tỷ đồng.

Dự án được triển khai thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn về điều kiện phát triển KT-XH như Bắc Kạn. Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn hiện thực hoá ước mơ, khát vọng trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Tầm nhìn chiến lược mà Dự án hướng tới, đó là kết nối giao thương, phát triển du lịch vùng, liên vùng, xoá bỏ tâm lý e ngại, rào cản về khoảng cách cũng như chất lượng hạ tầng giao thông khi khách du lịch đến với Bắc Kạn trong thời gian qua.

Thi công đoạn Km23+300 thuộc địa phận xã Bằng Phúc (Chợ Đồn)

Thi công đoạn Km23+300 thuộc địa phận xã Bằng Phúc (Chợ Đồn)

Tuân thủ các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng dự án

Khởi công từ 4/2022, đến thời điểm hiện tại 12/12 gói thầu của dự án đã triển khai thi công, trong đó 10/12 gói thầu thi công dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023. Chủ đầu tư và nhà thầu phấn đấu sẽ cơ bản hoàn thành 37km trong năm 2023, rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng so với kế hoạch.

Chỉ đạo sát sao việc thực hiện các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, trong đó có Dự án đường TP. Bắc Kạn-hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ra Quyết định số 847/QĐ-TU thành lập Ban Chỉ đạo các dự án giao thông trọng điểm. Đồng chí Hoàng Duy Chinh Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Do công trình thiết kế mở mới các tuyến nên sẽ phải đi qua một số diện tích đất, trong đó có đất rừng, bao gồm cả diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng, nên trước khi triển khai Dự án, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành, báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Cụ thể: Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 272/TTg-NN ngày 22/3/2022 cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường TP.Bắc Kạn - hồ Ba Bể, văn bản nêu rõ: “đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 31,33ha rừng tự nhiên (bao gồm cả rừng phòng hộ, rừng sản xuất, và rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng tại TP.Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Ba Bể để thực hiện Dự án”.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 6/8/2021 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Phê duyệt cho chuyển mục đích sử dụng đối với 43,32ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng sản xuất và diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Căn cứ vào văn bản chỉ đạo trên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 quyết định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể. Tổng diện tích rừng chuyển đổi là 70,99ha, trong đó có 31,33ha diện tích rừng tự nhiên và 39,66ha diện tích rừng trồng.

UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 2867/UBND-NNTNMT ngày 12/5/2022 về việc chấp thuận phương án trồng rừng thay thế Dự án Xây dựng tuyến đường TP.Bắc Kạn - hồ Ba Bể. Theo đó tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng phải nộp tiền trồng rừng thay thế là 70,99ha với tổng số tiền trên 10 tỷ 300 triệu đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã nộp đủ số tiền trên vào Quỹ Phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường tỉnh để triển khai trồng rừng thay thế.

Dự án có nhiều điểm thi công rất khó khăn do địa hình phức tạp. Thi công cầu Nà Bay Km 24+ 064 thuộc địa phận xã Bằng Phúc (Chợ Đồn)

Dự án có nhiều điểm thi công rất khó khăn do địa hình phức tạp.

Thi công cầu Nà Bay Km 24+ 064 thuộc địa phận xã Bằng Phúc (Chợ Đồn)

Trao đổi với phóng viên Báo Bắc Kạn sáng 23/3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết: Do dự án giai đoạn 1 có chiều dài tương đối lớn, cơ bản là tuyến mở mới, một số khu vực địa chất không ổn định dẫn đến hiện tượng sạt lở, ảnh hưởng đến khu vực rừng chưa được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng. Đối với các khu vực rừng này, Ban QLDA đang tổng hợp số liệu cụ thể và thực hiện các thủ tục có liên quan trong quá trình trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đoạn tuyến từ hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang vào dự án.

Đồng chí Giám đốc BQLDA Đầu tư công trình giao thông tỉnh thông tin thêm: Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể, chủ đầu tư đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thi công của nhà thầu, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Thời điểm mới bàn giao mặt bằng cho các đơn vị nhà thầu thi công trên tuyến (tháng 4/2022), cũng gặp phải những vướng mắc nhất định như việc đổ đất đá thừa của một số nhà thầu thực hiện chưa được tốt, tuy nhiên chủ đầu tư cùng các cơ quan chuyên môn của tỉnh và chính quyền địa phương các cấp đã phối hợp giải quyết kịp thời. Đến nay, người dân và chính quyền cơ sở cơ bản đồng thuận, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi bàn giao mặt bằng cho các đơn vị nhà thầu thi công xây dựng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cũng đã có văn bản gửi đến các nhà thầu thi công xây dựng để đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện, đảm bảo các quy định của pháp luật trong quá trình thi công và tuân thủ theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nhà thầu thi công vi phạm.

Chỉ đạo sát sao trong quá trình thực hiện Dự án

Thông báo số 566-TB/TU ngày 12/4/2022 của Tỉnh uỷ về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi kiểm tra dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể nêu rõ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ: "Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, nhà thầu tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; phối hợp thật tốt với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các nhà thầu để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí bãi đổ thải...

Trong quá trình thi công đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; xây dựng phương án bảo vệ thi công khi cần thiết. Các Sở, Ban ngành tăng cường công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn của địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình thực hiện đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền với thời gian nhanh nhất…".

Văn bản số 2108/UBND-NNTNMT ngày 07/4/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo: “Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công, đơn vị giám sát chủ động thực hiện đổ thải tại các vị trí đã được duyệt, trường hợp đổ đất tại các vị trí khác để cải tạo mặt bằng, cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất thì phải được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và tổ chức, người dân có đất… Trong quá trình đổ thải cho dân cải tạo mặt bằng, cải tạo đất ở vị trí cụ thể, chủ dự án phối hợp với các hộ dân và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, khảo sát, chỉ đạo đơn vị thi công có văn bản cam kết trong quá trình đổ thải đảm bảo an toàn, không để xảy ra ô nhiễm hoặc sự cố môi trường, đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ công tác đổ thải của đơn vị thi công. Chính quyền địa phương và sở, ban ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện".

Có thể nói, Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang đang ở giai đoạn cao điểm đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong quá trình thực hiện chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc. Tuy nhiên với quyết tâm chính trị cao, sự hỗ trợ, ủng hộ của Chính phủ, sự vào cuộc chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các ngành liên quan, những bất cập, vướng mắc đã và đang được tháo gỡ, xử lý kịp thời, tất cả vì mục tiêu phát triển của tỉnh Bắc Kạn./.

Xem thêm