Giám sát công tác bố trí, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 31/10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát công tác bố trí, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính tại Sở Nội vụ.
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lường Đức Thắng phát biểu tại buổi giám sát.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lường Đức Thắng phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tổng số cán bộ, công chức ở các đơn vị hành chính trong tỉnh trước khi thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 524 người (cán bộ: 216; công chức: 308). Tổng số cán bộ, công chức đã bố trí, sắp xếp tại đơn vị hành chính mới sau sắp xếp là 304 người (cán bộ 161, công chức 143). Tổng số cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp là 220 người (cán bộ 67, công chức 153).

Toàn tỉnh đã giải quyết được 195 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020, trong đó giải quyết về hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội, tinh giản biên chế và thôi tái cử 70 người. Thực hiện sát hạch thành công chức cấp huyện trở lên 18 người. Thực hiện điều động trong cùng địa bàn huyện và thuyên chuyển ra ngoài huyện 107 người. Hiện tại còn 27 trường hợp cần tiếp tục xem xét, giải quyết.

Việc rà soát, đánh giá, xác định các chính sách đặc thù đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp được quan tâm thực hiện kịp thời.

Quang cảnh buổi giám sát.

Quang cảnh buổi giám sát.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc bố trí cán bộ, công chức tại các đơn vị hành chính mới thành lập cũng gặp khó khăn...được đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp tiếp thu.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Yên Phong.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Yên Phong.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát trực tiếp tại UBND huyện Chợ Đồn và xã Yên Phong (Chợ Đồn)./.

Xem thêm