Giới thiệu hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 chương trình MTQG

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 09/8, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội) tổ chức Hội nghị giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Nhằm hỗ trợ các cơ quan dân cử giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 nói riêng và hoạt động giám sát nói chung, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin của cơ quan dân cử. Đến nay Hệ thống đã được xây dựng xong.

Ông Phan Văn Cương, Chuyên viên chính Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội) giới thiệu về quá trình xây dựng hệ thống thông tin.

Ông Phan Văn Cương, Chuyên viên chính Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội) giới thiệu về quá trình xây dựng hệ thống thông tin.

Các đại biểu đã chia 3 nhóm thảo luận: Mỗi nhóm có đủ thành phần từ xã, huyện, tỉnh, phân công đại biểu nhập vai công dân, thực hành quá trình đánh giá các chương trình MTQG hoặc gửi ý kiến công dân; thực hành phối hợp giữa các cơ quan trong giám sát, ghi nhận ý kiến cử tri, sử dụng ý kiến cử tri để thúc đẩy hiệu quả các công cụ giám sát của Cơ quan dân cử...

Sau thực hành, các đại biểu đóng góp ý kiến về từng tính năng như: Quy trình đánh giá lấy ý kiến của cộng đồng, cử tri; quy trình rà soát, phản hồi ý kiến; cung cấp thông tin thực hiện, thông tin kinh tế- xã hội, thông tin văn bản quy phạm pháp luật…

Bắc Kạn là đơn vị đầu tiên được Vụ Dân tộc lựa chọn để tổ chức Hội nghị giới thiệu, tham vấn hệ thống, trước khi báo cáo Thường trực Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội./.

Xem thêm