Góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết nâng cao chất lượng của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

Chiều 09/7, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết nâng cao chất lượng của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả nhất định. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, có phẩm chất, chính trị, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Trình độ kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức thể hiện được sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân từng bước được khắc phục. Tuy nhiên, trong 16 mục tiêu của Nghị quyết, còn 10 mục tiêu không đạt. Một số cấp ủy chưa có giải pháp quyết liệt để tạo ra chuyển biến rõ nét…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Tỉnh ủy đã xây dựng dự thảo Nghị quyết nâng cao chất lượng của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở được bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới; 100% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm toàn tỉnh kết nạp được 1.000 đảng viên; phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học trở lên; 10% trình độ trên đại học; 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó có 80% có trình độ chuyên môn đại học trở lên…

Tại Hội thảo, các đại biểu đề nghị trong dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU cần có thêm đánh giá về các chỉ tiêu chưa đạt để đề ra giải pháp khắc phục trong giai đoạn tới. Cho rằng việc ban hành Nghị quyết là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, các đại biểu thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém của tổ chức đảng hằng năm; về đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến góp ý của đại biểu và giao bộ phận chuyên môn hoàn thiện dự thảo Báo cáo. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, Tỉnh ủy sẽ xem xét, tổng hợp, hoàn thiện để xây dựng Nghị quyết đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng và chuyển biến tích cực về công tác cán bộ trong giai đoạn tới.../.

N.V - Văn Lạ

Xem thêm