Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X

Hân hoan chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Những ngày này, trên khắp các con đường, tuyến phố chính và tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, tranh cổ động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Biểu ngữ trên đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn.

Biểu ngữ trên đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn.

Khẩu hiệu “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội!” trên đường Đội Kỳ.

Khẩu hiệu “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội!” trên đường Đội Kỳ.

Khẩu hiệu trên bảng màn hình led tại đèn tròn đường Trường Chinh giao với đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Kạn.

Khẩu hiệu trên bảng màn hình led tại đèn tròn đường Trường Chinh giao với đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Kạn.

Tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các công trình trọng điểm, trung tâm các huyện, thành phố đều treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

Tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các công trình trọng điểm, trung tâm các huyện, thành phố đều treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

Tranh cổ động chào mừng đặt ở ven đường thuộc Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới.

Tranh cổ động chào mừng đặt ở ven đường thuộc Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới.

Biểu ngữ chào mừng tại cổng Trường THPT Bắc Kạn.

Biểu ngữ chào mừng tại cổng Trường THPT Bắc Kạn.

Cổng chào tại Hội trường tỉnh, nơi tổ chức Đại hội được trang hoàng rực rỡ màu sắc nhận diện của tổ chức Công đoàn.

Cổng chào tại Hội trường tỉnh, nơi tổ chức Đại hội được trang hoàng rực rỡ màu sắc nhận diện của tổ chức Công đoàn.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được diễn ra từ 10-11/10/2023 tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được diễn ra từ 10-11/10/2023 tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

Xem thêm