HĐND huyện Ngân Sơn khóa XX tổ chức kỳ họp đột xuất

0:00 / 0:00
0:00

BBK - HĐND huyện Ngân Sơn vừa tổ chức Kỳ họp thứ mười một (kỳ họp đột xuất) để bàn về một số công việc cần giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Chu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc.

Đồng chí Chu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc.

Kỳ họp đã bàn, thông qua các nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện (lần 4); Nghị quyết về điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện (lần 2); Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024 (bổ sung); Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình, đại biểu HĐND huyện đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến, thông qua 04 tờ trình và dự thảo các nghị quyết.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp đột xuất HĐND huyện Ngân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc./.

Xem thêm