HĐND tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri chuyên đề tháng 4

Chiều 15/4, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri chuyên đề tháng 4/2022 để lấy ý kiến “Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn". Tham dự có 1.820 cử tri tại 117 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Dự, chủ trì tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trực tuyến chuyên đề tháng 4 năm 2022.
HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trực tuyến chuyên đề tháng 4/2022.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, HĐND tỉnh tập trung lấy ý kiến về một số chính sách như: Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Cử tri tại một số điểm cầu trực tuyến đã có ý kiến, kiến nghị về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, tập trung vào các nội dung như: Cử tri huyện Ba Bể kiến nghị trong mục hỗ trợ phát triển thủy sản cần bổ sung về quy mô diện tích nuôi để thuận lợi trong quá trình thực hiện hỗ trợ; cần bổ sung thêm cây bí xanh thơm vào danh mục được hỗ trợ; cần hỗ trợ kinh phí để hỗ trợ phát triển nông - lâm nghiệp gắn với du lịch.

Cử tri huyện Ngân Sơn kiến nghị trong mục hỗ trợ cây trồng đặc sản của tỉnh cần cụ thể từng loại cây trồng đảm bảo phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, thực tiễn của huyện để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện; cần bổ sung thêm nội dung liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Cử tri huyện Chợ Mới kiến nghị cần bổ sung thêm cây hồi, quế vào danh mục cần được hỗ trợ và mức hỗ trợ cụ thể của từng dự án; đối với mục hỗ trợ về phát triển cây dược liệu cần bổ sung cụ thể, chi tiết từng loại cây dược liệu từ đó có cơ chế hỗ trợ phù hợp; cần hỗ trợ nhà xưởng, tập huấn kỹ thuật, tham quan mô hình cho các HTX. Cử tri huyện Na Rì kiến nghị nên chuyển nội dung hỗ trợ trồng cỏ sang hỗ trợ thức ăn chăn nuôi…

Trả lời các ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa nhấn mạnh đây là chính sách đặc thù riêng của tỉnh, hỗ trợ trọng tâm vào một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực có định hướng. Chính sách tập trung hỗ trợ sản xuất hàng hóa chủ lực đáp ứng nhu cầu của thị trường, do đó không thể bổ sung vào danh mục hỗ trợ những cây trồng không nằm trong định hướng của tỉnh. Đối với ý kiến về việc quy định cụ thể một số cây dược liệu, cây đặc sản, tới đây UBND tỉnh sẽ quy định trong các định hướng, quyết định của UBND cho phù hợp với mục tiêu phát triển sản xuất của tỉnh và của các địa phương. Đối với định mức hỗ trợ, UBND tỉnh sẽ đề xuất HĐND tỉnh trên cơ sở căn cứ nguồn lực từ nguồn ngân sách địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia để quy định định mức cụ thể.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh: Tới đây Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên, đảm bảo các chính sách đưa ra phù hợp với thực tiễn và đạt mục tiêu đề ra../.

HT - VL

Xem thêm