Hiệu quả vốn vay theo Nghị định 28 của Chính phủ ở Ngân Sơn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021- 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 - 2025, huyện Ngân Sơn đã triển khai thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao năm 2022.
Hiệu quả vốn vay theo Nghị định 28 của Chính phủ ở Ngân Sơn
Căn nhà mới của gia đình ông Lò Văn Mục, khu 1, xã Vân Tùng được xây dựng từ nguồn vốn theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Căn nhà mới của gia đình ông Lò Văn Mục, khu 1, xã Vân Tùng được xây dựng từ nguồn vốn theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Theo đó, cuối tháng 11/2022 huyện Ngân Sơn được giao 3 tỷ đồng để thực hiện chỉ tiêu năm 2022. Để đảm bảo việc giải ngân cho vay đúng tiến độ, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn tín dụng chính sách được giao năm 2022, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, tổng hợp, trình UBND huyện phê duyệt danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ từ nguồn vốn huy động hợp pháp khác thuộc đối tượng, có nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ để làm cơ sở cho Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho vay.

Ông Trần Xuân Long, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn.

Ông Trần Xuân Long, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn.

Theo ông Trần Xuân Long, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngân Sơn: Do thời gian của năm 2022 không còn nhiều, trong khi để giải ngân được nguồn vốn này thì khối lượng công việc hoàn thành các trình tự thủ tục phải bảo đảm theo quy định cũng nhiều, đòi hỏi phải chặt chẽ. Quá trình rà soát phải bảo đảm chính xác, đúng đối tượng thụ hưởng để phát huy hiệu quả tốt nhất mục tiêu nguồn vốn. Cán bộ Phòng Giao dịch đã chủ động phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đối chiếu các quy định, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND huyện Ngân Sơn phê duyệt danh sách để giải ngân nguồn vốn và đến ngày 15/12/2022 đơn vị đã giải ngân đạt hơn 3 tỷ đồng cho 76 hộ vay, đạt 100% kế hoạch giao năm 2022, tập trung vào 2 chương trình: Cho vay hỗ trợ nhà ở và hỗ trợ đất ở.

Đang hoàn thiện các hạng mục của căn nhà mới, ông Lò Văn Mục, khu 1, xã Vân Tùng vui mừng chia sẻ: Nhờ có nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn vốn của năm 2022 được giải ngân từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ngân Sơn cho vay 40 triệu đồng, gia đình đã vay mượn thêm để làm được căn nhà xây mới, mái lợp tôn chắc chắn, đến nay đã được xây dựng cơ bản xong. Năm nay có nhà mới đón Tết Quý Mão là niềm hạnh phúc lớn của gia đình.

Ông Hoàng Đình Nhuận, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh

Ông Hoàng Đình Nhuận, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh

Theo ông Hoàng Đình Nhuận, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh: Để bảo đảm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng Chương trình. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh luôn nắm bắt tiến độ triển khai giải ngân hằng ngày tại các Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, đồng thời Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp xuống một số đơn vị có tiến độ triển khai còn chậm để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện. Nhờ vậy, đến hết ngày 21/12/2022, toàn tỉnh đã giải ngân được 18,245 tỷ đồng, cho 417 hộ vay vốn; tỷ lệ giải ngân đạt 53,66% chỉ tiêu kế hoạch được cấp trên giao. Theo kế hoạch, từ nay đến 31/12/2022, sẽ tiến hành giải ngân số vốn còn lại là 15,755 tỷ đồng cho các đối tượng thụ hưởng Chương trình đã có danh sách.

Để thực hiện giải ngân nguồn vốn này Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và chỉ đạo các Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tích cực triển khai các nội dung nhằm bảo đảm nguồn vốn sớm được giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh./.

Xem thêm