Hội Cựu chiến binh tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 15/3, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.
Hội CCB tỉnh đánh giá công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Hội CCB tỉnh đánh giá công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý I năm 2023, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; cán bộ, hội viên tin tưởng và chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội.

Các cấp Hội đã triển khai thực hiện toàn diện nội dung, chỉ tiêu công tác Hội theo kế hoạch, một số nội dung hoàn thành tốt. Hội CCB tỉnh và một số huyện Hội đã tổ chức tập huấn cán bộ và chuyên viên làm công tác Hội. Hội CCB tỉnh đã thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác Hội và công tác uỷ thác vay vốn tín dụng chính sách tại các huyện, các cơ sở Hội và các hộ vay vốn; các cơ sở đã vận động kết nạp hội viên mới đạt 26,67% chỉ tiêu năm.

Hội CCB khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đã làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tham gia xây dựng tổ chức Hội tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia giải quyết chính sách cho hội viên.

Đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, tập trung vào các nội dung, gồm: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội; công tác tuyên truyền, vận động, kết nạp hội viên và giúp đỡ hội viên...

Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023, gồm: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác Hội và kiểm tra uỷ thác vay vốn tín dụng chính sách xã hội năm 2023. Xây dựng và triển khai kế hoạch giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở còn hạn chế về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ. Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng" trong giai đoạn mới.../.

Xem thêm