Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng và Phó Giám đốc Sở Tư pháp

BBK - Sáng 08/12, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển tỉnh Bắc Kạn họp để nghe các nhân sự dự kiến xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng và Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo chương trình hành động. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Nhân sự dự kiến xem xét, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng gồm đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng; đồng chí Hà Minh Cương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Nhân sự dự kiến xem xét bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp gồm đồng chí Hoàng Thu Chung, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp; đồng chí Cao Văn Lượng, Trưởng phòng Công chứng số I, Sở Tư pháp.

Ứng viên ứng cử vào chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng trình bày chương trình hành động.
Ứng viên ứng cử vào chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng trình bày chương trình hành động.

Các ứng viên có 15 phút để trình bày chương trình hành động, 30 phút trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng Tư vấn đưa ra.

Sau khi nghe chương trình hành động và phần trả lời các câu hỏi của ứng viên, các thành viên của Hội đồng Tư vấn sẽ họp để đưa ra những đánh giá, kết luận. Kết quả đánh giá của Hội đồng Tư vấn là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm./.

Phan Quý

Xem thêm