Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 36 khoá XII

Sáng nay (20/4), đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 36 khoá XII để bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cho ý kiến về nội dung Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cho ý kiến về: Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cơ sở vật chất cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn. Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.  Danh mục dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Định hướng quy hoạch phát triển điện lực và năng lượng tái tạo. Chủ trương bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu trụ sở Huyện ủy Ba Bể.

Nghe Báo cáo về tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Cho ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị cũng thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền./.

Nông Vui – Hồng Tuyến

Xem thêm