Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 02/2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 15/02, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 02/2023. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 122 điểm cầu trong toàn tình.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo chuyên đề “Nội dung trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong triển khai các chỉ tiêu năm 2023 trên địa bàn tỉnh”.

Sau khi đánh giá những kết quả đạt được của năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đã thông tin những nội dung trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đó là: Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sau thu hoạch.

Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội".

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo chuyên đề “Nội dung trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong triển khai các chỉ tiêu năm 2023 trên địa bàn tỉnh”

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo chuyên đề “Nội dung trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong triển khai các chỉ tiêu năm 2023 trên địa bàn tỉnh”

Tiếp đó, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám Công an tỉnh báo cáo chuyên đề “Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của cả nước và tỉnh Bắc Kạn thời gian qua; dự báo tình hình thời gian tới”. Đồng chí Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2022; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023”.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Lộc đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền về những nội dung trong 3 chuyên đề đã được thông tin tại Hội nghị. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp của Ban Bí thư ngày 31/01/2023 đánh giá công tác tổ chức Tết Quý Mão và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba- năm 2023; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong thời gian tới…/.

Xem thêm