Khai giảng lớp bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Ngày 15/5, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương K.17, nguồn ngân sách nhà nước năm 2024.

67677.jpg
Quang cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 42 học viên. Trong thời gian 30 ngày (học 03 ngày/tuần, trong giờ hành chính) với 240 tiết học, các học viên sẽ được cập nhật 20 chuyên đề giảng dạy và các chuyên đề báo cáo, đi thực tế và kiểm tra, viết tiểu luận cuối khóa…

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; củng cố, cập nhật kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.../.

Xem thêm