Khai mạc Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Chợ Mới khóa V

Sáng 05/7, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ sáu nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Kỳ họp nghe các báo cáo, tờ trình
Quang cảnh kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp và dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội địa phương vẫn đạt một số kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 11.000 tấn, năng suất lúa xuân ước trên 53 tạ/ha; năng suất cây khoai tây vụ đông ước đạt 120 tạ/ha, sản lượng đạt 575 tấn/ha; cây rau các loại vụ đông - xuân năng suất đạt 125 tạ/ha, sản lượng ước đạt 3.600 tấn; công tác trồng và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo. Hiện toàn huyện đã trồng được 147,68ha rừng phân tán; trồng lại rừng sau khai thác được 540ha; công tác tiêm phòng cho đàn gia súc được triển khai kịp thời, tổ chức tiêm phòng đợt 1, tiêm phòng dại chó được 4.582 con; tiêm phòng tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò được 2.440 liều; tiêm phòng lở mồm long móng trên đàn trâu, bò được 2.450 liều. Toàn huyện có 03 HTX thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn hiện nay lên 56 hợp tác xã. Thu ngân sách đến ngày 14/6, đạt 51,9% kế hoạch; công tác y tế, giáo dục được thực hiện có hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Bên cạnh kết quả đạt được, lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn những khó khăn như: Công tác giải ngân vốn đầu tư đạt thấp (26,3%); công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa đảm bảo tiến độ; việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế; tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021…

Trong 6 tháng cuối năm, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ; tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh trên đàn vật nuôi; thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp; triển khai đồng bộ các giải pháp theo Kế hoạch thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2022; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa; triển khai Kế hoạch chương trình nông thôn mới năm 2022 đạt hiệu quả. Phối hợp thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho năm học 2022-2023, nhất là thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7…

Ngày làm việc đầu tiên, Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Chợ Mới đã thông qua các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Báo cáo của UBND huyện về thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2022; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện về công tác 6 tháng đầu năm; Báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa V; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền…

Ngày 06/7, Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Chợ Mới khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc./.

Huyền Thương

Xem thêm