Khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về xây dựng Đảng năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -

Trong 3 ngày từ 07-09/8, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới năm 2023 cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; ủy viên BCH đảng bộ, chi bộ cơ sở; ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2023.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2023.

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới theo mục tiêu Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 27/10/2021 của Đảng ủy CCQ tỉnh đã đề ra, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có đủ phẩm chất, trình độ góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lớp bồi dưỡng học viên được học tập 6 chuyên đề gồm: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng do Thạc sĩ Phạm Thu Thủy, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh truyền đạt; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới do Thạc sĩ Tô Lan Hương, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh truyền đạt; Công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay do Thạc sĩ Trần Doãn Quyên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh truyền đạt; Công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương hiện nay do Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh truyền đạt.

Chuyên đề: Thực hiện chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn địa phương do đồng chí Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt; Những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới do đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh truyền đạt.

Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng học viên viết bài thu hoạch, theo yêu cầu nội dung phải mới, thiết thực, gắn với thực tiễn, tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc của cơ sở.../.

Xem thêm