Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn không giao dịch tiền mặt tại trụ sở

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân khi thực hiện nộp ngân sách nhà nước, nộp phạt vi phạm hành chính cần đến các ngân hàng thương mại để thực hiện giao dịch.

Thực hiện Công văn số 3947/UBND-TH, ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 01/7/2023 Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn (KBNN) thực hiện không giao dịch tiền mặt tại trụ sở KBNN trong toàn tỉnh và đã chuyển sang thực hiện thu, chi tiền mặt tại các ngân hàng thương mại.

Khách hàng giao dịch tại BIDV Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Khách hàng giao dịch tại BIDV Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Tuy nhiên đến nay nhiều tổ chức, cá nhân vẫn đến trụ sở KBNN để thực hiện nộp ngân sách nhà nước, nộp phạt vi phạm hành chính; thậm chí có cơ quan, đơn vị khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vẫn còn ghi “Gửi cho KBNN Bắc Kạn để thu tiền phạt” do vậy tổ chức, cá nhân thực hiện quyết định phải đi lại nhiều lần.

Theo đó để hạn chế người nộp ngân sách nhà nước, nộp phạt vi phạm hành chính phải đi lại nhiều lần, KBNN Bắc Kạn đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các khoản thu nộp ngân sách nhà nước cần ghi rõ “Nộp vào tài khoản thu NSNN 7111 mở tại KBNN Bắc Kạn". Địa điểm nộp tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Thời gian qua, KBNN Bắc Kạn đã đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Đây chính là bước khởi đầu để hệ thống KBNN sớm hoàn thành Kho bạc số với mục tiêu “3 không” theo đúng nội dung Chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến 2030 (không tiền mặt, không khách hàng giao dịch trực tiếp, không chứng từ giấy). Đồng thời, thanh toán không dùng tiền mặt cũng giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Xem thêm