Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 13/11, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Đồn phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Đồn phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Kỳ họp đã tiến hành xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, liên quan đến điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 chuyển sang năm 2023 và năm 2023; điều chỉnh, bổ sung Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX.

Theo đó, xem xét điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, điều chỉnh tăng, giảm danh mục các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện với số tiền 7,6 tỷ đồng liên quan đến các công trình đầu tư xây dựng Trường Mầm non Đại Sảo, đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Bình Trung, đầu tư xây dựng Trường Mầm non Tân Lập. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi điều chỉnh tăng, giảm hơn 390 triệu đồng.

Đại biểu xã Bình Trung thảo luận tại Kỳ họp.

Đại biểu xã Bình Trung thảo luận tại Kỳ họp.

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 chuyển sang năm 2023 với tổng số vốn điều chỉnh hơn 500 triệu đồng; năm 2023 tổng số vốn điều chỉnh hơn 2 tỷ đồng.

Đồng chí Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn trả lời ý kiến của các đại biểu.

Đồng chí Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn trả lời ý kiến của các đại biểu.

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2050 như: Phạm vi và ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch; giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ bản đồ; mục tiêu quy hoạch; tính chất, động lực phát triển; quy mô lập quy hoạch; định hướng phát triển không gian đô thị; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, các đại biểu đã thảo luận. Ý kiến của các đại biểu đã được lãnh đạo các phòng, lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn tiếp thu, giải trình làm rõ.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết:

Nghị quyết điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (lần 5).

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 chuyển sang năm 2023.

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023;

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện Chợ Đồn về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050./.

Xem thêm