Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X sẽ diễn ra ngày 09 - 10/3/2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 03/3, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức họp với các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Theo đó, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X sẽ được tổ chức từ ngày 09 - 10/3/2023, tại Hội trường tỉnh.

Trong chương trình nghị sự, Kỳ họp nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra tờ trình của các Ban HĐND tỉnh; dự kiến xem xét, thông qua 13 nghị quyết về các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, như: Nghị quyết phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ từ nguồn năm 2022 chuyển sang và nguồn tỉnh điều hành chưa phân bổ năm 2023; Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2); Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, tổ chức bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh./.

Xem thêm