Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X thông qua 15 nghị quyết

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 23/10, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc. Các đại biểu thảo luận tại hội trường và thông qua các nghị quyết.
Các đại biểu làm việc tại hội trường.

Các đại biểu làm việc tại hội trường.

Thảo luận về dự thảo các tờ trình và báo cáo của các Ban HĐND trình tại Kỳ họp, cơ bản các đại biểu nhất trí. Liên quan đến Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3) và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh rà soát kỹ các công trình trả nợ quyết toán, bố trí nguồn vốn để thanh toán hết khối lượng; ưu tiên vốn đầu tư cho dự án hạ tầng HTX nếu tiến độ thực hiện, giải ngân đảm bảo…

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình nội dung liên quan đến Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình nội dung liên quan đến Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đối với các ý kiến của đại biểu về Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Văn Tiến và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã giải trình làm rõ vì sao nghị quyết chỉ quy định cho 03 điểm du lịch, tiếp thu làm rõ ý kiến của đại biểu đề nghị làm rõ mức hỗ trợ kinh phí…

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, chuyển mục đích sử dụng đất trong dự thảo Nghị quyết về kết quả Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề).

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận tại Hội trường.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận tại Hội trường.

Sau khi thảo luận, thống nhất, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 15 nghị quyết (trong đó có 01 nghị quyết mật).

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của HĐND tỉnh.

Các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh và các ý kiến cam kết của người đứng đầu các sở, ban, ngành qua phiên giải trình giữa hai kỳ họp và phiên chất vấn tại các kỳ họp HĐND để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023. Tập trung chuẩn bị kịp thời, chặt chẽ, có chất lượng các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023./.

Xem thêm