Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện Ngân Sơn khóa XX

Sáng 06/7, HĐND huyện Ngân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Bảy để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Ngân Sơn
Đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Ngân Sơn.

Theo báo cáo tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện Ngân Sơn đã tập trung chỉ đạo đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022. Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt được một số kết quả nhất định, diện tích cấy lúa vụ xuân đạt 171/169ha vượt chỉ tiêu đề ra, công tác thủy lợi bảo đảm cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; công tác trồng rừng được khẩn trương triển khai; công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp và chất lượng nông, lâm sản, thủy sản được tăng cường; chỉ tiêu tuyển quân đạt 100% kế hoạch; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản được chỉ đạo kiểm tra thường xuyên. Công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, thi đua khen thưởng được quan tâm thực hiện tốt…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác trong 6 tháng đầu năm của huyện còn một số hạn chế như: Diện tích trồng cây công nghiệp ngắn ngày không đạt chỉ tiêu đề ra; tổng đàn gia súc đạt tỷ lệ thấp, công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi chưa đạt kế hoạch; tình hình vi phạm pháp luật về lâm sản diễn ra phức tạp, còn xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi gây ảnh hưởng về kinh tế đối với người dân.

Quang cảnh kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Ngân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Quang cảnh Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Ngân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND huyện đã tổ chức thành công 03 kỳ họp đột xuất theo thẩm quyền để thực hiện công tác cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Thực hiện chương trình giám sát, khảo sát ngay từ đầu năm theo kế hoạch đề ra; tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ tại các địa phương, tiếp công dân theo quy định.

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022 như: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; tập trung chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ mùa bảo đảm khung thời vụ; chú trọng phòng, trừ sâu bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ; chỉ đạo tăng cường chống thất thu thuế, tăng thu ngân sách nhà nước; thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý tài nguyên khoáng sản theo Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ngân Sơn trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị thời gian tới, huyện cần khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra nhất là những lĩnh vực còn đạt thấp như thu ngân sách, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Chủ động phòng, chống thiên tai; làm tốt công tác sản xuất vụ mùa. Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và địa phương đã đề ra. Trước mắt huyện cần tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện.

Kỳ họp thông qua một số tờ trình, dự thảo nghị quyết thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của huyện theo chương trình, kế hoạch./.

Văn Lạ

Xem thêm