Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Chợ Mới khoá V

Trong 2 ngày 29 - 30/7, HĐND huyện Chợ Mới khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ hai đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Chợ Mới đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm đạt hơn 10.000 tấn, đạt 102% kế hoạch; tổng đàn trâu hơn 2.000 con, đạt 58% kế hoạch; tổng đàn bò hơn 1.500 con, đạt 94% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 36,8% kế hoạch. Công tác trồng và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức giải tỏa các điểm khai thác vàng trái phép tại khu vực Khau Âu, Mồ Côi. Thành lập mới 7 HTX, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 50 HTX; có 9 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021...

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch; giải ngân nguồn vốn đầu tư chậm; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa đảm bảo tiến độ; tình trạng khai thác vàng trái phép, san ủi, đổ đất trái phép còn diễn ra.

Một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 được huyện Chợ Mới đề ra, gồm: Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán dự án, không để dồn vào cuối năm; rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình giảm nghèo; tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết gồm: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Nông Hạ; Phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2020; Chương trình giám sát của HĐND huyện.../.

Huyền Thương

Xem thêm