Ký kết hợp tác giữa Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Cùng với Trung ương Đoàn và các địa phương trên cả nước, chiều 20/3, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2026.

Tại điểm cầu Bắc Kạn, tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Tiến Trình, Bí thư Tỉnh đoàn; Hà Thị Hiền, Giám đốc Bưu điện tỉnh.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn.

Việc hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện mở rộng phạm vi, quy mô kinh doanh đối với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn và tạo điều kiện ưu đãi cho Tỉnh đoàn Bắc Kạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hệ thống bưu điện; tăng cường phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, các chương trình công tác và phong trào thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động sáng tạo trẻ tại địa phương.

Theo đó, thảo thuận hợp tác giữa hai bên tập trung thực hiện 5 nội dung chủ yếu, gồm: Hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên và trang bị các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số; hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế, sản phẩm, dịch vụ để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành; phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm của hai bên.

Đồng thời, hai bên cũng hợp tác trong một số lĩnh vực khác như: cung cấp thông tin về các vấn đề hai bên có khả năng hợp tác hoặc mong muốn tìm đối tác hợp tác để bên kia nghiên cứu, lựa chọn khả năng tham gia, phối hợp tìm kiếm và giới thiệu cho nhau các đối tác tiềm năng có thể hợp tác triển khai các nội dung công việc của mỗi bên. Phối hợp tổ chức các hoạt động, thực hiện các công trình vì an sinh cộng đồng thông qua các hoạt động, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sự kiện lớn của Tỉnh đoàn. Bưu điện tỉnh ưu tiên hợp tác với Tỉnh đoàn để tổ chức các hoạt động của đoàn, thực hiện tuyên truyền, tư vấn chính sách, pháp luật, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giới thiệu việc làm…

Đại diện Thành đoàn và đại diện Bưu điện thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác.

Đại diện Thành đoàn và đại diện Bưu điện thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ngay sau lễ ký kết giữa Trung ương Đoàn với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tỉnh đoàn với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, các Huyện, Thành đoàn trên địa bàn tỉnh cũng tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện cấp huyện.../.

Xem thêm