Lấy ý kiến về các quy định liên quan đến tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 28/02, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến của các tỉnh, thành phố về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 Chương, 236 Điều, quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai...

Tại Hội nghị, các đại biểu dành thời gian đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất…

Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo, yêu cầu các sở, ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trong quá trình lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, Hội nghị là diễn đàn để trao đổi, thảo luận các ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả. Từ đó nâng cao công tác quản lý, sử dụng đất đai về lĩnh vực tài chính, góp phần khắc phục những hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp từ các ngành, địa phương để hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi) trong thời gian sớm nhất…/.

Xem thêm