Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên

Ngày 30/10, tại hội trường tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên” năm 2022.

Đoàn Các cơ quan tỉnh ra mắt mô hình điểm chuyển đổi số về “Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục”
Đoàn Các cơ quan tỉnh ra mắt mô hình điểm chuyển đổi số về “Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục”.

170 học viên tham gia đã được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung như: Tổng quan về chuyển đổi số (khái niệm, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi số); phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong từng lĩnh vực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quán triệt các văn bản về chuyển đổi số của tỉnh; tập huấn kỹ năng thiết kế infographic…

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, sự hiểu biết của đoàn viên, thanh niên về công tác chuyển đổi số và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong xây dựng công dân số, cộng đồng số. 

Dịp này, Đoàn Các cơ quan tỉnh ra mắt mô hình điểm về “Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục”…/.

Huyền Thương

Xem thêm