Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Đó là nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Huyện ủy Pác Nặm, diễn ra sáng 05/01.

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của huyện được duy trì, phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng, bằng 84,6% mục tiêu nghị quyết của huyện, bằng 103% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt trên 666,15 tỷ đồng, đạt 101,9% mục tiêu nghị quyết của huyện, tăng 6,07% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện có sự tăng trưởng khá, năng suất, sản lượng vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra...

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.

Đồng chí Dương Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Đồng chí Dương Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả mà huyện Pác Nặm đã đạt được trong năm qua trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đã đạt và vượt kế hoạch; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu cụ thể như phân bổ, giải ngân nguồn vốn công trung hạn tại địa phương, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi sản xuất nông, lâm nghiệp sang cây trồng có giá trị cao của huyện còn có những hạn chế nhất định; xây dựng các sản phẩm OCOP còn ít; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết đôi khi chưa kịp thời.

Năm 2023, huyện cần tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân. Thường xuyên bám sát cơ sở để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, chăm lo đời sống cho Nhân dân. Đồng chí đề nghị huyện Pác Nặm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện gắn với những kết quả đã đạt được từ khi thành lập đến nay...

Dịp này, Huyện ủy, UBND huyện đã khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc và tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và 07 cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác thu ngân sách địa phương năm 2022.../.

Xem thêm