Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 29/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh

Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ma Trương Thiêm, Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng ban Tiếp công dân và Chánh Thanh tra các sở, ngành tỉnh.

Năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ theo đúng tinh thần các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong công tác thanh tra đã tập trung thúc đẩy tiến độ ban hành kết luận thanh tra; kịp thời triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TW về PCTNTC; công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực. Qua hoạt động thanh tra phát hiện sai phạm về tiền tăng gần 200%, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước tăng hơn 600% so với cùng kỳ năm 2022; việc chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại Bắc Kạn, năm 2023, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 08 cuộc thanh tra, trong đó có 07/07 cuộc thanh tra theo kế hoạch (triển khai 100% kế hoạch thanh tra được phê duyệt), 01 cuộc thanh tra chuyên đề, hiện nay đã kết thúc thanh tra trực tiếp 02 cuộc; đã ban hành kết luận 06 cuộc. Qua thanh tra kiến nghị thu hồi trên 993 tỷ đồng; kiến nghị xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm.

Năm 2023 tỉnh triển khai và hoàn thành 04/04 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban hành 14 quyết định xác minh đối với 39 đối tượng, đến nay đã hoàn thành việc xác minh theo kế hoạch. Qua kết quả đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022, tỉnh Bắc Kạn đạt 71,08/100 điểm, tăng 11,16 điểm so với năm 2021, đứng thứ 14/63 tỉnh thành.

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đó là: Tiếp tục bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành để triển khai công tác thanh tra; đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2024 của Thanh tra Chính phủ; sửa đổi, ban hành các thông tư nghiệp vụ theo thẩm quyền...

Đại biểu nghe đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu nghe đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn khiếu nại, tố cáo và dư luận xã hội quan tâm. Xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại kéo dài…/.

Xem thêm