Ngành tư pháp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là một trong nội dung chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Sở Tư pháp diễn ra vào ngày 26/12.
Hội nghị đã thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Hội nghị đã thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trong năm, Sở Tư pháp đã hoàn thành 80/90 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao (đạt tỷ lệ 88,88%); số nhiệm vụ đang thực hiện trong thời hạn: 10/90. Sở Tư pháp tiến hành thẩm định 81 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 04 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham gia ý kiến 06 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, 38 đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh và 96 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Ngành tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp. Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”, ngành tổ chức 05 hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở cho 300 đại biểu của cấp huyện, cấp xã.

Các ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội nghị đã tập trung làm rõ kết quả đạt được, các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế còn gặp phải, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đó là: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và thể chế hóa, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, phấn đấu tăng tỷ lệ hòa giải thành trong công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt các nhiệm vụ về CCHC, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho các cá nhân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình biểu dương và chúc mừng những kết quả mà ngành Tư pháp Bắc Kạn đã đạt được trong năm 2022. Năm 2023, đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật; quan tâm chú trọng đào tạo và thu hút luật sư; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ tư pháp; tiếp tục đổi mới cải tiến phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ…

Dịp này, Hội nghị đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành xuất sắc trong tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 15 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 01 cá nhân./.

Xem thêm