Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV:

Ngày làm việc thứ 3, Quốc hội nghe các báo cáo, tờ trình của Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 24/5, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe các báo cáo, tờ trình của Chính phủ theo nội dung chương trình kỳ họp; báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội về dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), dự thảo Luật Phòng thủ dân sự. Đây là 02 dự án Luật được Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 và dự kiến thông qua tại kỳ họp lần này.

Tại phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội đã nghe: Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Về cơ bản, ý kiến các đại biểu đánh giá cao cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra với các nội dung đã được tiếp thu, giải trình tương đối đầy đủ và chỉnh lý dự án Luật trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp và quan tâm thảo luận đến các vấn đề như: Kiểm soát giá trần với nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát các quy định trong dự thảo Luật để đảm bảo tính rõ ràng, cụ thể của luật; cần quy định chặt chẽ phù hợp với thực tiễn hành vi chuyển nhượng thầu trong luật; không mở rộng phạm vi áp dụng Luật Đấu thầu đối với công ty con của doanh nghiệp nhà nước; cần làm rõ hơn các hành vi bị cấm: “thông thầu, dàn xếp, thỏa thuận”, “cố ý không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu, hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu”, để công tác quản lý nhà nước được thi hành công khai, minh bạch…

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội đã nghe: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận (tức Dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự trước khi Quốc hội thảo luận dự thảo Luật này.

Các nội dung được đại biểu Quốc hội thảo luận xoay quanh một số nội dung như việc lập Quỹ phòng thủ dân sự; biện pháp khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trong phòng thủ dân sự; chế độ chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự; việc sáp nhập cơ quan chỉ đạo quốc gia, cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự; về cấp độ và căn cứ xác định cấp độ phòng thủ dân sự…

Theo chương trình, dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự sẽ được trình Quốc hội biểu quyết thông tại đợt họp thứ 2 của kỳ họp này./.

Xem thêm