Người đẹp Bắc Kạn trong trang phục truyền thống các dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đêm 20/5, trong khuôn khổ “Tuần văn hóa - Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023, tại sân khấu chính của Ba Bể Resort, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể đã diễn ra vòng sơ khảo Hội thi “Người đẹp trong trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Bắc Kạn”. Báo Bắc Kạn xin gửi tới quý độc giả 17 gương mặt tham gia Hội thi.

Số báo danh 01, thí sinh Ma Thị Khánh Hòa, đến từ huyện Ba Bể trong trang phục dân tộc Mông trắng:

Số báo danh 02, thí sinh Nông Thị Huệ đến từ huyện Ngân Sơn trong trang phục dân tộc Tày:

Số báo danh 03, thí sinh Mai Thảo Hiền đến từ huyện Bạch Thông trong trang phục dân tộc Kinh (Áo dài):

Số báo danh 04, thí sinh Hứa Bảo Nhi đến từ huyện Chợ Đồn trong trang phục dân tộc Dao tiền:

Số báo danh 05, thí sinh Ma Huyền Diệu đến từ huyện Ba Bể trong trang phục dân tộc Dao đỏ:

Số báo danh 06, thí sinh Phạm Thu Hòa đến từ huyện Ba Bể trong trang phục dân tộc Tày:

Số báo danh 07, thí sinh Ngô Thu Thảo đến từ thành phố Bắc Kạn trong trang phục dân tộc Kinh (Áo dài):

Số báo danh 08, thí sinh Vũ Thị Anh đến từ huyện Na Rì trong trang phục dân tộc Nùng Phàn Slình:

Số báo danh 09, thí sinh Đặng Thị Thoóc đến từ huyện Pác Nặm trong trang phục dân tộc Sán Chỉ:

Số báo danh 10, thí sinh Hà Thị Hảo đến từ huyện Chợ Mới trong trang phục dân tộc Mông trắng:

Số báo danh 11, thí sinh Hoàng Thị Na đến từ huyện Na Rì trong trang phục dân tộc Dao Coóc Mùn:

Số báo danh 12, thí sinh Lê Minh Nguyệt đến từ thành phố Bắc Kạn trong trang phục dân tộc Dao đỏ:

Số báo danh 13, thí sinh Lô Linh Hà đến từ huyện Chợ Mới trong trang phục dân tộc Dao đỏ:

Số báo danh 14, thí sinh Triệu Thị Ánh Linh đến từ huyện Chợ Đồn trong trang phục dân tộc Nùng An:

Số báo danh 15, thí sinh Đàm Ngọc Thúy đến từ huyện Bạch Thông trong trang phục dân tộc Tày:

Số báo danh 16, thí sinh Nông Thị Hoa đến từ huyện Pác Nặm trong trang phục dân tộc Dao đỏ:

Số báo danh 17, thí sinh Nông Thị Thu Thủy đến từ huyện Ngân Sơn trong trang phục dân tộc Dao tiền:

Xem thêm