Pác Nặm thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã

BBK - Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2024.

Xem thêm