Pác Nặm thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã

BBK - Ngày 05/4/2024, Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm ban hành Kế hoạch số 94 /KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2024.

Xem thêm