Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng phát triển

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Bắc Kạn là địa bàn chiến lược với truyền thống cách mạng kiên cường. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều đóng góp về sức người, sức của cho tiền tuyến, cùng với quân dân cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Trong thời bình, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh phát huy ý chí tự lực, tự cường, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày một phát triển.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, quyền Chủ tịch nước thăm ATK Chợ Đồn ngày 17/5/2022.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, quyền Chủ tịch nước thăm ATK Chợ Đồn ngày 17/5/2022.

Vinh dự và tự hào là một trong những địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị - quân sự ở phía Bắc, Nhân dân Bắc Kạn đã xây dựng nên những truyền thống quý báu đó là tinh thần cần cù trong lao động, bất khuất kiên cường trong đấu tranh, bảo vệ quê hương đất nước.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Kạn luôn đóng góp công sức vào những thắng lợi và thành tựu chung của Đảng, của đất nước, của dân tộc. Cùng với cả nước, Nhân dân các dân tộc Bắc Kạn luôn đoàn kết một lòng đi theo Đảng, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ tỉnh giành được nhiều thắng lợi quan trọng. Năm 1943, Chi bộ Chí Kiên - tổ chức cơ sở đảng đầu tiên của Bắc Kạn được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng và đưa phong trào cách mạng của tỉnh phát triển lên những bước mới. Ngày 30/3/1945, Ủy ban nhân dân lâm thời châu Chợ Rã (nay là huyện Ba Bể) được thành lập, đây là chính quyền cách mạng cấp châu (nay là huyện) đầu tiên trong phong trào kháng Nhật cứu nước.

Trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, quân và dân Bắc Kạn đã lập công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của chiến dịch. Ngày 09/8/1949, thị xã Bắc Kạn - thị xã đầu tiên của cả nước hoàn toàn giải phóng (trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp) được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi.

Sau khi tỉnh Bắc Kạn được giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh vừa chiến đấu, vừa sản xuất, xây dựng hậu phương đóng góp sức người, sức của, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiền tuyến; góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Bắc Kạn vinh dự là nơi Bác Hồ dừng chân và tặng 4 câu thơ bất hủ “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên” cho thanh niên Việt Nam tại thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng (Bạch Thông) ngày 28/3/1951. Là nơi có ATK Chợ Đồn được Đảng và Bác Hồ chọn làm căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống Pháp…

Thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực sẵn có, kiên trì vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương để có những cách làm phù hợp, sáng tạo. Đặc biệt, từ khi tái thành lập tỉnh Bắc Kạn năm 1997 đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Trong Quy hoạch tỉnh, Bắc Kạn đặt ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có đầy đủ các nền tảng cơ bản của trình độ phát triển trung bình khá so với cả nước. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Kạn có nền kinh tế năng động; không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có môi trường đáng sống; mức phát triển khá so với các địa phương trong cả nước. Để thực hiện mục tiêu trên, Bắc Kạn tập trung vào 4 đột phá để phát triển, trong đó: Xác định thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch là trọng tâm; hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Cùng với hồ Ba Bể, những di tích lịch sử cách mạng đã trở thành điểm nhấn, tiềm năng để tỉnh nhà kết nối, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Hiện nay tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể đang được gấp rút thi công, sau khi đưa vào sử dụng hứa hẹn sẽ mở ra một trang mới cho du lịch tỉnh nhà.

Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế phục hồi và tăng trưởng 6,01%. Tăng trưởng kinh tế chưa cao so với trung bình cả nước, nhưng đây là kết quả của sự nỗ lực, đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn của toàn tỉnh; GRDP bình quân đạt 45,4 triệu đồng/người. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Đặc biệt trong công tác cải cách hành chính, Bắc Kạn từ xếp cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX của cả nước ở năm 2014, đến năm 2021 chỉ số này của Bắc Kạn đã xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố (tăng 5 bậc so với 2020); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 48/63 (tăng 11 bậc so với năm 2020); chỉ số chuyển đổi số năm 2021 tỉnh Bắc Kạn tăng 8 bậc (từ vị trí thứ 59 năm 2020 lên vị trí thứ 51).

Công tác xây dựng Đảng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện trên tất cả các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng từng bước được đổi mới và hiệu quả. Chính quyền các cấp có nhiều đổi mới trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Công tác tư tưởng và giáo dục lý luận chính trị được thực hiện tích cực, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền vận động cũng được triển khai đa dạng, thông qua các hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề, thi tìm hiểu, nêu gương, biểu dương, khen thưởng, khơi dậy niềm tự hào của quê hương cách mạng, từ đó tạo sức lan tỏa tới từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Những thành tựu đã đạt được là cơ sở, tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động, sản xuất, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp./.

Nông Vui

Xem thêm