Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 mở rộng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 20/3, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 3 (mở rộng) để đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề); thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, Kỳ họp thứ 12 diễn ra từ ngày 09 đến ngày 10/3/2023 đã thống nhất thông qua 17 nghị quyết, gồm: 11 nghị quyết chuyên đề, 02 nghị quyết thường kỳ, 03 nghị quyết về công tác cán bộ và 01 nghị quyết về kết quả kỳ họp. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao về công tác chuẩn bị của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan. Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thảo luận, các thành viên UBND tỉnh đã bổ sung, làm rõ thêm các nội dung đại biểu quan tâm…Tuy nhiên chất lượng một số tờ trình chưa cao, chưa được chuẩn bị kỹ nên sau thẩm tra phải lùi thời gian trình vào kỳ họp kế tiếp; còn có tờ trình, báo cáo tiếp thu giải trình gửi chậm so với thời gian quy định…

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 24-28/4/2023), tiến hành xem xét 16 tờ trình dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chủ động rà soát các nội dung đặc thù, xem xét tính phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Đề nghị UBND tỉnh phân công và đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng quy định và mốc thời gian. Các ban HĐND tỉnh nâng cao chất lượng công tác thẩm tra…/.

Xem thêm