Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực hiện các Chương trình MTQG tại huyện Pác Nặm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 19/4, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại huyện Pác Nặm.
Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tổng kế hoạch vốn các chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện Pác Nặm bao gồm nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022, năm 2023 sang năm 2024 là 296.390 triệu đồng. Đến thời điểm hiện nay giải ngân được 40.015 triệu đồng, đạt 13,5% kế hoạch vốn.

Mặc dù nguồn kinh phí đã được UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm, đồng thời công tác chỉ đạo, điều hành đã được tập trung quyết liệt; hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đã cơ bản đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm cơ sở pháp lý cho triển khai tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG; các sở, ban, ngành của tỉnh cũng đã tập trung tháo gỡ, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện, nhưng tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG đến thời điểm hiện nay vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

Nguyên nhân được chỉ ra là do công tác lập hồ sơ dự án, dự toán, thẩm định giá, thực hiện các thủ tục về lựa chọn nhà thầu trong thực hiện các nội dung, dự án, tiểu dự án của các Chương trình MTQG tại một số các cơ quan, đơn vị, địa phương còn yếu. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại một số công trình còn khó khăn do các công trình chủ yếu vận động Nhân dân hiến đất, không có đền bù giải phóng mặt bằng. Một số nội dung thực hiện của các Chương trình MTQG còn bất cập, khó thực hiện…

Trích ý kiến phát biểu của lãnh đạo một số xã làm chủ các dự án chương trình.

Trong thời gian tới, huyện Pác Nặm xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở ,đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình MTQG năm 2024. Phấn đấu các nội dung, dự án của các Chương trình MTQG được triển khai ngay trong tháng 4/2024. Dịp này các xã và đơn vị trong huyện báo cáo về tiến độ triển khai chương trình, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.
Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trao đổi và đưa ra nhiều giải pháp nhằm giúp huyện tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả huyện Pác Nặm đạt được trong việc triển khai chương trình công tác năm 2024 nói chung, 03 Chương trình MTQG về giảm nghèo nói riêng.

Đồng chí Phạm Duy Hưng đề nghị huyện Pác Nặm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phân giao nhiệm vụ cho các thành viên rõ ràng, cụ thể. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư, đề nghị đẩy nhanh tiến độ. Đối với các dự án sử dụng vốn quản lý sự nghiệp, các xã, các phòng trực thuộc huyện có dự án cần xác định đối tượng thực hiện các thủ tục để triển khai sớm.

Pác Nặm có tỷ lệ hộ nghèo cao, tái nghèo cao, nên trong kế hoạch giảm nghèo phải cụ thể, phân tích nguyên nhân để có cơ sở hỗ trợ các hộ dân thoát nghèo bền vững...

Trích phát biểu của đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc.

Xem thêm