Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

Sáng nay (21/7), Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV làm việc tại hội trường, tiến hành bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước; nghe và thảo luận Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.
Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước và tiến hành bầu các chức danh nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được Quốc hội bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khoá XV.

Các đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội gồm:

- Y Thanh Hà Niê K’đăm- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

- Hoàng Thanh Tùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV.

- Lê Thị Nga- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

- Vũ Hồng Thanh- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV.

- Nguyễn Phú Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

- Lê Tấn Tới- Thiếu tướng- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV.

- Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV.

- Nguyễn Thị Thúy Anh- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV.

- Lê Quang Huy- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

- Vũ Hải Hà- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ nhất để phê chuẩn nhân sự Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo quy định.

Tiếp đó, Quốc hội nghe và thảo luận Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Theo Tờ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 04 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 02 chuyên đề để giám sát tối cao, 02 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát. Cụ thể gồm:

 Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021;

 Chuyên đề 2: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành;

Chuyên đề 3: Việc thực hiện  pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021;

Chuyên đề 4: Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

Buổi chiều, Quốc hội  nghe và thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021./.

Lục Thúy

Xem thêm