Quốc hội thảo luận Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 23/5, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tham dự phiên họp tại hội trườngĐoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tham dự phiên họp tại hội trường

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, Tờ trình về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo thẩm tra về các nội dung trên và tiến hành thảo luận tại hội trường.

Phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu ghi nhận những kết quả tích cực về công tác lập pháp của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có nhiều đổi mới, sáng tạo. Tuy nhiên có ý kiến đại biểu cho rằng, công tác xây dựng pháp luật vẫn còn cập rập, vội vàng, tuổi thọ của các dự án luật vẫn chưa cao; việc điều chỉnh bổ sung, đưa vào chương trình xây dựng luật hằng năm so với chương trình chính thức đã được thông qua còn cao; có đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải mạnh mẽ, quyết đoán hơn đối với những cơ quan vi phạm về thời gian thì dừng lại không đưa nội dung đó trình Quốc hội.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Giá (sửa đổi). Dự thảo Luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp này.

Về cơ bản, các đại biểu đánh giá cao và đồng tình với nhiều nội dung dự thảo Luật đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình. Tuy nhiên, đối với từng điều luật cụ thể, đại biểu đề nghị cần xem xét, nghiên cứu tiếp thu điều chỉnh như: Về danh mục bình ổn giá, có đại biểu cho rằng nội dung danh mục này chưa thực sự thuyết phục so với thực tiễn, nên quy định theo hướng mở để Bộ Tài chính quyết định cho phù hợp với từng thời kỳ; về thẻ thẩm định viên về giá, đại biểu cho rằng dự thảo Luật quy định còn chung chung, chưa hợp lý. Đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể tiêu chí chuyên ngành cụ thể liên quan đến thẩm định giá sẽ đảm bảo tính khả thi hơn và kiến nghị giao Chính phủ quy định cho phù hợp…/.

Triệu Tuyên

Xem thêm