Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 25/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận.
Đại biểu Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn góp ý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Đại biểu Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn góp ý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Trước khi thảo luận, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Tham gia phát biểu thảo luận đối với dự án Luật, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đề nghị cần nghiên cứu, điều chỉnh quy định “Cản trở việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên theo quy định của Luật này và Điều lệ” là hành vi bị nghiêm cấm chung, áp dụng cho tất cả các chủ thể để đảm bảo tính bao quát và đầy đủ.

Về tiêu chí thụ hưởng chính sách quy định tại Điều 18, đại biểu đề nghị nghiên cứu làm rõ tiêu chí: “Không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này” để có cách hiểu thống nhất khi thực hiện. Bởi vì, khi vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà HTX, liên hiệp HTX sẽ bị xử lý theo quy định và với trường hợp đã bị xử lý vi phạm và hết thời hiệu xử lý thì HTX, liên hiệp HTX có được xem như chưa vi phạm và được coi đạt tiêu chí để xem xét hưởng chính sách hay không?; Về trường hợp nhiều THT, HTX, liên hiệp HTX cùng đáp ứng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 18 thì quy định ưu tiên lựa chọn THT, HTX, liên hiệp HTX theo một trong các tiêu chí được liệt kê tại khoản 3 Điều luật. Tuy nhiên để có cách hiểu thống nhất cách xác định ưu tiên lựa chọn THT, HTX, liên hiệp HTX, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định nguyên tắc áp dụng ưu tiên trong dự thảo Luật.

Liên quan đến các chính sách THT, HTX, liên hiệp HTX được hưởng theo quy định của dự thảo Luật, đại biểu đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 22 về chính sách thuế, phí, lệ phí và Điều 23 chính sách tiếp cận vốn, bảo hiểm, đại biểu đề nghị cần rà soát và có điều chỉnh để thể hiện rõ sự khác biệt, ưu tiên về thuế, phí, lệ phí cho THT, HTX, liên hiệp HTX so với các loại hình doanh nghiệp khác và bổ sung các chính sách ưu tiên cụ thể hơn để THT, HTX, liên hiệp HTX tiếp cận vốn được thuận tiện hơn như thông qua việc đánh giá năng lực tài chính, hiệu quả dự án sản xuất kinh doanh cần vay vốn hoặc cho vay theo hình thức tín chấp.
Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cũng cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho các THT, HTX, liên hiệp HTX phát triển cây giống, con giống bản địa tại các địa phương, nhất là đối với các tỉnh miền núi…

Trước đó, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)./.

Xem thêm