Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Chiều 01/7, các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Dược Trung- Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đối với 87 tổ chức đảng và gần 400 đảng viên, trong đó có 158 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 01 tổ chức đảng và 05 đảng viên, UBKT các cấp và chi bộ kiểm tra 02 tổ chức đảng và 09 đảng viên. UBKT các cấp cũng tiến hành kiểm tra 69 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng của 11 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí với 53 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 01 tổ chức đảng và 20 đảng viên, cảnh cáo đối với 07 đảng viên. UBKT các cấp thi hành kỷ luật 11 đảng viên, trong đó: khiển trách 01 đảng viên, cảnh cáo 03 đảng viên, khai trừ 07 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng 11 đảng viên. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 28 tổ chức đảng và 63 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 21 tổ chức đảng và 36 đảng viên. Qua giám sát cho thấy các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được giám sát...

Đồng chí Hoàng Văn Phóng- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ba Bể phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Văn Phóng- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ba Bể trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Việc triển khai những văn bản mới; sự phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan chức năng, các đơn vị…

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị cấp ủy các cấp tập trung quán triệt chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tinh thần chỉ đạo trong các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. UBKT sớm tham mưu cho BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng gắn với trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tập trung ở những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, có những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, các lĩnh vực dễ phát sinh, nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhất là vấn đề giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời mỗi cán bộ kiểm tra, giám sát phải tự nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ…/.

Nông Vui

Xem thêm