Sở Nội vụ Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức

BBK - Sở Nội vụ Bắc Kạn thông báo về việc tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức, cụ thể như sau:

Xem thêm