Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn thông báo tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2022. Cụ thể như sau:

Xem thêm