Sôi nổi phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung được trình tại Kỳ họp. Ghi nhanh của phóng viên Báo Bắc Kạn.

Đa số đại biểu nhất trí với các dự thảo tờ trình, báo cáo được trình tại Kỳ họp và tập trung thảo luận về một số nội dung trọng tâm.

Các đại biểu thảo luận ở tổ.

Các đại biểu thảo luận ở tổ.

Đối với dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè khắc phục sạt lở bờ suối thôn Bản Tưn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn: Đại biểu còn băn khoăn về việc làm kè kết hợp làm đường giao thông nội đồng có phù hợp với mục tiêu đầu tư của dự án và tính chất của nguồn vốn được Trung ương giao không? Đề nghị xem xét không làm đường trên kè mà sử dụng kinh phí để kéo dài đoạn kè hoặc vẫn làm đường nhưng giảm chiều rộng của đường (hiện nay UBND tỉnh đang đề xuất đường rộng 2,2m).

Về dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, một số đại biểu có ý kiến đề nghị sau khi nghị quyết ban hành phải có hướng dẫn cụ thể, chi tiết đặc biệt là các nội dung chi khác.

Đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh: Đại biểu đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành giáo dục và các địa phương quan tâm quy hoạch mặt bằng tổng thể xây dựng các phòng, khối phòng trong các nhà trường, đảm bảo phù hợp với diện tích, mặt bằng, quy mô phát triển trường lớp học, tránh tình trạng xây dựng không hiệu quả, thiếu kế hoạch, định hướng dẫn tới phải phá dỡ, cải tạo nhiều lần.

Đối với dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện năm 2023 (bổ sung lần 2) đại biểu cơ bản nhất trí đối với dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên: Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, đề nghị UBND tỉnh: Khẳng định những nhiệm vụ chuyển đổi số trong danh mục đã đảm bảo tính cấp thiết phục vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở môi trường số của tỉnh hay mới chỉ xuất phát từ nhu cầu của mỗi ngành, đơn vị. Đánh giá các nhiệm vụ đã và đang thực hiện xem hiệu quả như thế nào, kể cả đối với các nhiệm vụ chuyển tiếp đã ký hợp đồng, nếu thực hiện không hiệu quả thì cũng nên mạnh dạn dừng lại để ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ khác.

Hiện nay các cơ quan nhà nước đang sử dụng khá nhiều phần mềm, khi chuyển đổi số giải quyết vấn đề này như thế nào để giảm bớt việc sử dụng nhiều phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước. Trước khi phê duyệt dự án phải xác định được chiến lược dữ liệu số, dữ liệu nào là dữ liệu gốc, dữ liệu nào là dữ liệu dùng chung từ đó mới giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị.

Về kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2023 theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ, đại biểu có ý kiến: Nhiều huyện báo cáo nội dung hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa hằng năm khó thực hiện, khó giải ngân, đề nghị làm rõ nguyên nhân, vướng mắc ở khâu nào? Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt để phân bổ và giải ngân thực hiện hết kế hoạch vốn được giao.

Đối với Dự thảo nghị quyết kỳ họp: Cơ bản các tổ thống nhất, tuy nhiên đại biểu có ý kiến thêm nội dung: Đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn cụ thể Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đặc biệt là hướng dẫn về việc xác định địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh...

Ý kiến của đại biểu đã được các thành viên UBND, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ./.

Xem thêm