Tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Đảng giữa Quân khu 1 và các địa phương

0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 1 và đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên Chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương; đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; đồng chí Ngô Quang Vịnh, Phó vụ trưởng, Vụ Địa bàn 1, Cơ quan UBKT Trung ương; cùng đại biểu UBKT Đảng ủy Quân khu 1 và UBKT Tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn.

Hội nghị thống nhất đánh giá, hơn 2 năm qua, UBKT Đảng ủy Quân khu 1 và UBKT Tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, tham mưu cho cấp ủy hai bên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các đảng bộ quân sự địa phương, hoàn thành kế hoạch hằng năm đề ra; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên.

Hai bên thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi thông tin, nắm tình hình, thống nhất xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc kỷ luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền quy định. Nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp ngày càng nâng cao, nhất là về công tác chuyên môn, từng bước có chiều sâu; mối quan hệ giữa hai bên ngày càng được củng cố, gắn bó mật thiết hơn.

Theo đó, hai bên đã phối hợp tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự các tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm sát với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Tỉnh ủy các tỉnh và Đảng ủy Quân khu giao; giúp cấp ủy tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng, đồng thời phối hợp kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, phát huy trách nhiệm của mỗi bên trong tổ chức thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Nội dung kiểm tra, giám sát luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ các Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân khu, tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng theo các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu và các khâu đột phá trong nghị quyết đã xác định; coi trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế lãnh đạo trên một số mặt công tác trọng yếu; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên là cán bộ chủ trì cùng cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ…

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy quân khu 1 và Ủy ban Kiểm tra 6 tỉnh ký quy chế phối hợp.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy quân khu 1 và Ủy ban Kiểm tra 6 tỉnh ký quy chế phối hợp.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới UBKT Đảng ủy Quân khu 1 và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn tiếp tục phối hợp tham mưu giúp cấp ủy hai bên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các hướng dẫn của UBKT Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy các tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tạo chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động./.

Ma Văn Minh (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn)

Xem thêm