Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 25/02, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số.

Hội nghị thể hiện quyết tâm trong thực hiện chủ trương của Chính phủ về “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”. Đồng thời nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Dự tại điểm cầu Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự tại điểm cầu Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, 2 tháng đầu năm 2023, chuyển đổi số và Đề án 06 tiếp tục đạt kết quả tích cực. Dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh gắn với kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hiện có trên 177 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia; các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, tăng tính kết nối liên thông, chia sẻ. 58/63 địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an đã cấp trên 78 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử cho công dân… Các nền tảng ứng dụng về công dân số, kinh tế số, xã hội số, chính phủ số tiếp tục được triển khai. Tiêu biểu như đẩy mạnh chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt qua nền tảng số của Bưu điện Việt Nam (VNPost)…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2023 là năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”. Nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân; công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành và địa phương; mở dữ liệu và an toàn dữ liệu; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ rõ: Chuyển đổi số là những vấn đề mới cần tiếp thu thành tựu quốc tế và vận dụng sáng tạo, phù hợp; phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo và huy động sự tham gia tích cực của toàn dân.

Chuyển đổi số triển khai trên các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, thực hiện thực chất, hiệu quả. Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, động lực nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương trong Quý I/2023 ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo đổi số của ngành, đơn vị, địa phương mình. Nội dung triển khai cần thực chất, gắn với bố trí nguồn lực phù hợp, tránh hình thức. Các nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng, dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát...Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Đề án 06.../.

Xem thêm