Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản

BBK - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực cát sỏi Bản Giác, xã Cao Kỳ và xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Xem thêm