Thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức

BBK - Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn thông báo nhu cầu tiếp nhận 01 chỉ tiêu công chức (không qua thi tuyển), cụ thể như sau:

Xem thêm