Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX:

Thông qua 12 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong các ngày 12, 13/7, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đến dự có đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối 2023; xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

Đánh giá công tác lãnh đạo điều hành của UBND, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật...

Các đại biểu dự Kỳ họp

Các đại biểu dự Kỳ họp

Kỳ họp xem xét các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự. Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kỳ họp xem xét tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024.

Đại biểu nêu câu hỏi tại phiên chất vấn.

Đại biểu nêu câu hỏi tại phiên chất vấn.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kinh tế - Hạ tầng; Trưởng Công an huyện và Chủ tịch UBND huyện những vấn đề liên quan đến công tác giải ngân các nguồn vốn, thu ngân sách, tình hình an ninh trật tự...

Kỳ họp đã xem xét và thông qua 12 nghị quyết, trong đó các nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư; điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình MTQG; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Nghị quyết về việc điều chỉnh Phương án “Hỗ trợ bảo tồn cây chè Shan tuyết cổ thụ tại xã Bằng Phúc, giai đoạn 2023-2025”. Nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2050 và một số nghị quyết quan trọng khác…/.

Xem thêm