Phiên họp UBND tỉnh tháng 5/2023

Thông qua các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa X

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 24/5, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 5/2023 để thông qua các nội dung trình Kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất (tháng 6/2023), HĐND tỉnh khóa X.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Dự Phiên họp có các đồng chí: Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh Phiên họp

Quang cảnh Phiên họp

Tại Phiên họp, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan trình bày các dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình tại Kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất (tháng 6/2023), HĐND tỉnh khóa X, về những nội dung như: Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án; nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng; quy hoạch đường lâm nghiệp; kết quả phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ; dự án cấp điện nông thôn; nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử.

Các thành viên UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh cơ bản thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết, đồng thời bổ sung, làm rõ một số nội dung, căn cứ pháp lý để ban hành nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Đối với Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh tên chủ đầu tư, loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 18/10/2022, đại biểu đề nghị điều chỉnh tên nghị quyết cụ thể và phù hợp hơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo các tờ trình, dự thảo nghị quyết rà soát kỹ, hoàn chỉnh nội dung để trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp tới bảo đảm chất lượng./.

Xem thêm